Werkneemsters van van Dijk aan de machines.

Linnen, pellen en damast

De Vennootschap is gevestigd te Waalre en heeft tot doel het fabriceren en verkoopen van linnen, pellen, damast en aanverwante artikelen.

Waalre – “Bij ondergetekende akte in dato 27 juli 1887 hebben de ondergetekenden Theodorus van Dijk en Balthasar van Dijk, beiden Linnenfabrikanten, wonende te Waalre, de tusschen hen bestaanden en te Waalre gevestigde Vennootschap onder de naam Van Dijk, Manders & Cie. voortgezet onder de navolgende bepalingen. De Vennootschap is gevestigd te Waalre en heeft tot doel het fabriceren en verkoopen van linnen, pellen, damast en aanverwante artikelen. Zij wordt aangegaan voor tien jaren aanvang nemende 1 augustus 1887 en eindigende den 1 augustus 1897. Met dien verstande echter dat, zoo een jaar voor het verloopen van laatstgenoemde datum geen der vennooten aan den andere schriftelijk opzegging heeft gedaan, de vennootschap wordt geacht nog tien jaren voort te duren, en dit telkens zal plaats hebben, indien dergelijke opzegging niet is geschied. “ En zo geschiedde, want de firma bestaat nog steeds! Onder de naam Walra wordt een ruime collectie bed- en badtextiel verkocht. Sinds 1973 mag de firma zich ook hofleverancier noemen! Hoeveel mensen  uit onze regio zullen er niet gewerkt hebben?  
Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Wapen Aalst
images/hourglass.png

ZOEKEN...